Paul Lippmann

Location 
Ruheplatzstr. 13
Historical name
Ruheplatzstr. 12
District
Wedding
Stone was laid
May 2008
Born
12 April 1897 in Bromberg (Posen) / Bydgoszcz
Deportation
on 28 March 1942 to Piaski
Later deported
to Piaski
Murdered
im Ghetto Piaski